Google Translate

2act Index

Välkommen till en rad lärorika och inspirerande utbildningar som du kan göra individuellt, tillsammans med en kollega eller i ett helt arbetslag. Webbaserat, enkelt och roligt. Som deltagare får du en egen inlogg där du möter en rad uppgifter och praktiska övningar. Under åtta tillfällen/kurs guidas du att träna dig att skapa möten som gör skillnad och reflektera över vad det är som gör att det fungerar i mötet. Välkommen att ta del av kunskap och inspiration som räcker långt.

DU ÄR EN VINNARE
Baserad på boken ”Vinnare i din egen tävling” har Emma Pihl skapat e-utbildning med personlig utveckling i fyra steg: Fokus, Motivation, Förändring och Prestation. Här kommer du snart att kunna läsa mer om respektive kurs.

I kurserna har vi valt en rad områden som deltagarna får möjlighet att träna aktivt. Det är du som bestämmer hur högt ribban skall ligga och hur snabbt man ska ta sig igenom alla uppdrag och utmaningar. I programmet finns det inga färdiga lösningar, däremot kan vi lova dig att vi utmana ditt och dina kollegors sätt att tänka samt bjuder på en rad smarta tips så att du lär dig att se dina kollegor och elever i ett nytt perspektiv.

Välkommen att höra av dig om du vill ha mera information. Självklart har vi också möjlighet att skapa en företagsanpassad utbildning som passar dig och ditt företag/organisation.Prenumerera på vårt nyhetsbrev