Från och med 10 års ålder och fram till att jag gick ut skolan hade jag Margareta Gussing som lärare i svenska, engelska och religion på den kommunala flickskolan i Ystad. Som elev uppfattade jag att Margareta alltid hade tid för oss.

Hon lyssnade, brydde sig och var mycket engagerad. Samtidigt var hon sträng, krävande, berömmande och rättvis. Det var tryggt att ha Margareta som lärare. Jag visste att jag med förtroende alltid kunde vända mig till henne om jag behövde hjälp.

Barbro Reinholdsson 59 år, utredningssekreterare/fritidspolitiker (ordförande bun), Strömstad

Lyssna till Då fanns allt tid i världen

Den här berättelsen tog vi emot i samband med vår riksomfattande efterlysning av Betydelsefulla lärare. Kampanjen genomfördes tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting.

Du kanske också gillar:

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *