Välkommen till oss!
Betydelsefulla mötens bokserie

Betydelsefulla Möten 2act har en tydlig målsättning. Vi ger ut böcker som gör skillnad för många människor. Med vårt förlag vill vi medverka till att göra jorden till ett bättre ställe att bo på. Böckerna som kommer från Betydelsefulla Möten 2act skall påverka och engagera.

Vi ger ut böcker med fokus på tre kategorier:
* Böcker man blir grymt lycklig av
* Böcker som engagerar och inspirerar
* Present- och jubileumsböcker

I dagsläget har vi genomfört sju riksomfattande projekt i serien med Betydelsefulla möten – skola 2001, vård 2004, idrott 2008, entreprenörer 2009, Du är betydelsefull, politiker och Ambassadörer för kvinnors företagande 2010. Dessutom har vi gett inspirationsböckerna Vinnare i din egen tävling och Ledarskapets kärna.

Betydelsefulla Möten 2act har tagit fram en metod och struktur för att på riksnivå samla in spännande vardagsberättelser med fokus på möten som gjort skillnad. Där människor via en annan person bestämt sig för att ta nya steg i livet. Varje kampanj resulterar i en kommunikationsstrategi, utbildning och i slutet också ofta i en bok med en samling av inspirerande och lärorika betydelsefulla möten-berättelser.

BETUDELSEFULLA MÖTEN BOKSERIE
Betydelsefulla möten – Lärare gör skillnad
Betydelsefulla möten – Människor som recept
Betydelsefulla möten i idrotten – en samling berättelser om mod, svett och tårar
Betydelsefulla möten – Entreprenörer berättar
Presentboken Du är betydelsefull
Betydelsefulla möten – Politiker berättar
Betydelsefulla möten – Nu är det dags!

Vinnare i din egen tävling Emma Pihl
Ledarskapets kärna David Lindqvist

Intresserad och vill beställa våra inspirationsböcker?
Vill du beställa våra produkter gör du det enklast via vår webbshop

Väl mött och kom ihåg att just du är betydelsefull!
Catherina Ronsten
Samhällsengagerad entreprenör, grundare och kreativt ansvarig för Betydelsefulla möten 2act