Google Translate

Värdefullt lärande – Den goda cirkeln


Här kan du bläddra i Värdefullt lärande – Den goda cirkeln

Berättelserna i Värdefullt lärande – Den goda cirkeln visar med tydlighet hur de aktiva val som vi gör i vår vardag och det vi väljer att fokusera på, påverkar andra och oss själva.

Väljer vi att lära av varandra och fokusera på styrkor och det som fungerar i en pedagogisk vardag påverkas vi positivt av det. På så sätt kan den goda cirkeln skapas, som gör att människor växer och lär. När den goda cirkeln snurrar av sig själv sprids erfarenheterna av den som ringar på vattnet.

Forskning har visat att etiska aspekter av lärande och undervisning ofta är outtalade i förskola och skola. En tyst kunskap som sällan får utrymme att ställas under strålkastarljusets sken. Här ger vi en rad nycklar som visar på hur ett etiskt förhållningssätt kan prägla din förskola eller skola så att ett värdefullt lärande uppstår. Hur kan du främja elevers lärande och utveckling till goda medmänniskor? Hur kan du göra det i din pedagogiska vardag, med alla dess krav på mätbara resultat? Om du vill veta är det här boken för dig.

I Värdefullt lärande – Den goda cirkeln återfinns en rad berättelser av och med lärare, forskare och elever som skildrar erfarenheter som de har upplevt tillsammans. Det är glimtar från en, många gånger komplex och mångfacetterad värld. Men samtliga berättelser har ändå en mycket viktig aspekt gemensamt: De visar alla på hur man som lärare kan utvecklas genom att ta sig tid för reflektion och eftertanke. Välkommen in en värld av värdefullt lärande!

Utdrag ur förordet

”Värdefullt lärande – Den goda cirkeln hjälper den som vill utvecklas till en medveten ”utvecklare”. Med hjälp av en rad olika praktiska vardagsexempel visar lärare och elever att själva upplevelsen är grunden i att utvecklas. Mest glad blev jag av att läsa om hur vi på ett ganska enkelt sätt kan gå ifrån felsökarpedagogik till förståelse och övertygelse. Och därigenom ge kraft till det som man vill ha mer av.”

Lou Rossling, lärare, föreläsare och författarePrenumerera på vårt nyhetsbrevNy vårdbok! Du kan göra skillnad

Ny vårdbok! Lärorikt om bemötande i vården. Boken "Du kan göra skillnad" har sin grund i forskningsprojektet Betydelsefulla möten i vården. Tre forskare har i sin forskning valt att fokusera på det positiva perspektivet av bemötande i vården.

Vad är det som gör skillnad? Läs och lär →Berätta själv!

Har du varit med om ett betydelsefullt möte som du vill berätta om? Berätta här!

Gör det här →Prenumerera på vårt nyhetsbrevNy vårdbok! Du kan göra skillnad

Ny vårdbok! Lärorikt om bemötande i vården. Boken "Du kan göra skillnad" har sin grund i forskningsprojektet Betydelsefulla möten i vården. Tre forskare har i sin forskning valt att fokusera på det positiva perspektivet av bemötande i vården.

Vad är det som gör skillnad? Läs och lär →


Betydelsefulla möten – våra älskade djur!

    Har du ett eller flera betydelsefulla möten med djur som du vill berätta om? Just nu samlar vi på berättelser till vår nästa bok. Vill du vara med? Berätta här!

    Gör det här →För vem är du betydelsefull?