Google Translate

Betydelsefulla möten i idrotten

Idrottsledarna i vårt land är med och bygger ett positivt samhälle. De är – ofta ideella – krafter som gör det möjligt för våra barn och ungdomar lära sig kamratskap, sätta mål i livet och få ett bättre självförtroende.

Lärorik motivation!
Det sägs att den svenska idrottsrörelsen är full av eldsjälar. Det är säkert en alldeles sann iakttagelse, men det är också sant att inte alla behöver vara eldsjälar för att idrotten skall ha en mening. Det räcker gott och väl att vara betydelsefull för den du möter. Det är någonting alla kan vara, såväl tränaren, kompisen, familjen eller någon annan som bara råkar befinna sig på plats och säga rätt sak i rätt ögonblick. En bok där spänning, inspiration och insikter blandas med kunskap och motivation. Från en av världens viktigaste mötesplatser – idrotten.

Engagemang och motivation 
Betydelsefulla möten har fokus på att se möjligheter, lösningar och att visa på hur mycket att lära av varandra. Vi väljer aktivt att lyfta det som fungerar i vårt samhälle. Insamlings- och inspirationskampanjerna genomförda av Betydelsefulla Möten 2act består av tre delar.

1. INSAMLING
Den första delen är inriktad på att vara opinionsbildade (få människor att prata om och tänka på betydelsefulla möten de haft…) samt att via traditionella och sociala medier samla in berättelser.

2. FÖRÄDLA
Del två är att berättelserna sedan förädlas och resulterar i en inspirationsbok med omkring 60 lärorika betydelsefulla möten berättelser. Förädlingen kan lika gärna handla om att presentera de betydelsefulla mötet i film och ljud, via kärnfulla citat i kalendrar, på affischer etc.

3. FORSKNING/SPRIDNING
Del tre består av att vi samarbetar med forskare som analyserar och fördjupar sig i det material som vi samlat in.

 

betydelsefulla-moten_logo

 

Bakgrund Betydelsefulla möten i idrotten
Under 2007-2008 samlade Betydelsefulla Mötens redaktion in inspirerande berättelser om möten som gjort skillnad i idrotten där vi inbjud alla idrottsföreningar i Sverige att delta. Av alla de berättelser vi fick in kunde redaktionen plocka ut fem nycklar som kan anses som avgörande för att ett möte blir betydelsefullt i idrotten. Ibland samverkar flera av dessa nycklar i ett möte och ibland är ett av dem överordnat.

De fem nycklarna är; Bekräftelse, Trygghet, Respekt, Motivation och Framtidstro. 


Boken Betydelsefulla möten i idrotten  innehåller korta och långa berättelser från kända och okända, unga och gamla, män och kvinnor från hela Sverige. Vi varvar 50 inspirerande berättelser med 10 längre spegelintervjuer och citat som alla visar på hur viktigt och betydelsefullt ett möte kan bli. Det enda krav som finns för att ett möte skall räknas som betydelsefullt är att den som berättar om mötet anser att det är betydelsefullt. Då är det betydelsefullt – så enkelt är det!

Initiativtagare till efterlysningen av vardagsberättelser inom Betydelsefulla möten Politiker berättar är frilansjournalisten och författaren Catherina Ronsten. I november 2001 utkom första boken i serien om Betydelsefulla möten, den hade inriktning på Betydelsefulla lärare. Sedan starten har Betydelsefulla Möten 2act genomfört en rad insamlings- och inspirationskampanjer inom bland annat skola, vård, entreprenörskap, idrott, politik mm. Intresserad av att veta mer? Beställ våra böcker via vår webbshop www.2act.se/wbshop

Har du ett möte inom vården som blivit betydelsefullt för dig och som du vill dela med dig av – här har du möjlighet. Det enda kriteriet för att mötet ska räknas som betydelsefullt är att du anser att det är det. Ta vara på chansen att ge bort något som är alldeles gratis – ett möte som blivit betydelsefullt för dig. Det kostar inget och ger mer. Slösa med det!Prenumerera på vårt nyhetsbrevNy vårdbok! Du kan göra skillnad

Ny vårdbok! Lärorikt om bemötande i vården. Boken "Du kan göra skillnad" har sin grund i forskningsprojektet Betydelsefulla möten i vården. Tre forskare har i sin forskning valt att fokusera på det positiva perspektivet av bemötande i vården.

Vad är det som gör skillnad? Läs och lär →Berätta själv!

Har du varit med om ett betydelsefullt möte som du vill berätta om? Berätta här!

Gör det här →Prenumerera på vårt nyhetsbrevNy vårdbok! Du kan göra skillnad

Ny vårdbok! Lärorikt om bemötande i vården. Boken "Du kan göra skillnad" har sin grund i forskningsprojektet Betydelsefulla möten i vården. Tre forskare har i sin forskning valt att fokusera på det positiva perspektivet av bemötande i vården.

Vad är det som gör skillnad? Läs och lär →


Betydelsefulla möten – våra älskade djur!

    Har du ett eller flera betydelsefulla möten med djur som du vill berätta om? Just nu samlar vi på berättelser till vår nästa bok. Vill du vara med? Berätta här!

    Gör det här →För vem är du betydelsefull?