Google Translate

Betydelsefulla möten – Politiker berättar

Inför valet 2010 bjöd Betydelsefulla Möten 2act in alla kommun-, landstings- och riksdagspolitiker som ville att delta med sina berättelser. Frågan som ställdes handlade om deras betydelsefulla möten och en uppmaning om att berätta vem eller vad som driver och inspirerar dem. Möten som gjort att de gör det de gör idag. De möten som ligger bakom deras framgång, vägval eller beslut om att engagera sig för demokrati och mänskliga rättigheter.

Det som gjort att de tagit ställning, satt upp handen och engagerat sig i ett politiskt parti. I boken Betydelsefulla möten – Politiker berättar får du ta del av möten som bidragit till ett politiskt engagemang – möten som givit mod, kraft, inspiration, lust och framtidstro.

I boken ger vi röst åt aktiva politiker, unga och gamla, män och kvinnor, kända och okända. Vi bjuder in dig att stå bredvid partiledare, språkrör, ungdomsförbundsordförande, kommunalråd, partistyrelseledamöter och medlemmar i sju av landets partier. De bjuder alla på vardagsnära berättelser direkt ur hjärtat.

Enkelt, intressant och engagerande!
Betydelsefulla möten – Politiker berättar är bok nr 6 i serien av betydelsefulla möten-böcker. Tidigare har förlaget givit ut Betydelsefulla möten – Lärare gör skillnad, Betydelsefulla möten – Människor som recept, Betydelsefulla möten i idrotten, Betydelsefulla möten – Entreprenörer berättar, Betydelsefulla möten – Du är betydelsefull, Betydelsefulla möten – Nu är det dags!

Beställ våra böcker via vår webbshop www.2act.se/wbshop

Engagemang och motivation 
Betydelsefulla möten har fokus på att se möjligheter, lösningar och att visa på hur mycket att lära av varandra. I Betydelsefulla möten – Politiker berättar finns det mycket att lära om vad det är som gör att människor vågar ta steget – att gå från att sitta och snacka i soffan och aktivt sätta upp handen och säga: ”Jag är med, jag vill delta och arbeta aktivt för den förändring jag tror på”. Ofta kan man tänka sig att det är entreprenörens egen drivkraft som har fått honom eller henne att ta steget och det kan också vara sant. Men om man skrapar på ytan, om man frågar och om man vilar i svaret så finns det där. Vi lär oss alla mycket på vår livsresa, vi möter människor som ger oss kraft och förtroende, människor som sätter en hand i ryggen, människor som gör oss förbannade, människor som får oss att skratta gott – men också händelser och företeelser som får oss att tänka: ”Nej, nu får det vara nog!” och ställa sig frågan: ”Vad kan jag göra?”

Under varje insamling av betydelsefulla möten berättelser får vi ofta kommentarer och frågor  kopplade till att vi också borde samla på berättelser om möten som inte fungerat, eller där det gått fel, i samband med företagsstart. Men vi jobbar inte med det. Betydelsefulla möten har aktivt valt att lyfta det som fungerar i vårt samhälle och vad vi alla kan göra för varandra – det är vårt fokus.

Det gör vi för att vi vill och för att vi anser att det finns en obalans i traditionella medier som aktivt väljer att fokusera tungt på det som inte fungerar. Vi anser att båda sidorna behövs och tillför nytta till samhället. Det som fascinerar oss är den fantastiska kraft och lärdom det ligger i att lyfta vad det är som fungerar. Det är därför vi väljer att bara samla på berättelser om möten som gjort en positiv skillnad för berättaren.

Insamlings- och inspirationskampanjerna genomförda av Betydelsefulla Möten 2act består av tre delar.

1. INSAMLING
Den första delen är inriktad på att vara opinionsbildade (få människor att prata om och tänka på betydelsefulla möten de haft…) samt att via traditionella och sociala medier samla in berättelser.

2. FÖRÄDLA
Del två är att berättelserna sedan förädlas och resulterar i en inspirationsbok med omkring 60 lärorika betydelsefulla möten berättelser. Förädlingen kan lika gärna handla om att presentera de betydelsefulla mötet i film och ljud, via kärnfulla citat i kalendrar, på affischer etc.

3. FORSKNING/SPRIDNING
Del tre består av att vi samarbetar med forskare som analyserar och fördjupar sig i det material som vi samlat in.

 

betydelsefulla-moten_logo

Bakgrund Betydelsefulla möten – Politiker berättar
Under 2009-2010 samlade Betydelsefulla Mötens redaktion in över 400 inspirerande berättelser om Betydelsefulla möten – Politiker berättar från hela Sverige. Av dessa berättelser kunde redaktionen plocka ut fem nycklar som kan anses som avgörande för att ett möte blir betydelsefullt. Ibland samverkar flera av dessa i ett möte och ibland är ett av dem överordnat.

De fem nycklarna är; Bekräftelse, Trygghet, Respekt, Motivation och Framtidstro. 


Boken Betydelsefulla möten – Politiker berättar  innehåller korta och långa berättelser från kända och okända, unga och gamla, män och kvinnor från hela Sverige. Vi varvar 50 inspirerande berättelser och citat som alla visar på hur viktigt och betydelsefullt ett möte kan bli. Det enda krav som finns för att ett möte skall räknas som betydelsefullt är att den som berättar om mötet anser att det är betydelsefullt. Då är det betydelsefullt – så enkelt är det!

Initiativtagare till efterlysningen av vardagsberättelser inom Betydelsefulla möten Politiker berättar är frilansjournalisten och författaren Catherina Ronsten. I november 2001 utkom första boken i serien om Betydelsefulla möten, den hade inriktning på Betydelsefulla lärare. Sedan starten har Betydelsefulla Möten 2act genomfört en rad insamlings- och inspirationskampanjer inom bland annat skola, vård, entreprenörskap, idrott, politik mm. Intresserad av att veta mer? Beställ våra böcker via vår webbshop www.2act.se/wbshop

Har du ett möte inom vården som blivit betydelsefullt för dig och som du vill dela med dig av – här har du möjlighet. Det enda kriteriet för att mötet ska räknas som betydelsefullt är att du anser att det är det. Ta vara på chansen att ge bort något som är alldeles gratis – ett möte som blivit betydelsefullt för dig. Det kostar inget och ger mer. Slösa med det!Prenumerera på vårt nyhetsbrevNy vårdbok! Du kan göra skillnad

Ny vårdbok! Lärorikt om bemötande i vården. Boken "Du kan göra skillnad" har sin grund i forskningsprojektet Betydelsefulla möten i vården. Tre forskare har i sin forskning valt att fokusera på det positiva perspektivet av bemötande i vården.

Vad är det som gör skillnad? Läs och lär →Berätta själv!

Har du varit med om ett betydelsefullt möte som du vill berätta om? Berätta här!

Gör det här →Prenumerera på vårt nyhetsbrevNy vårdbok! Du kan göra skillnad

Ny vårdbok! Lärorikt om bemötande i vården. Boken "Du kan göra skillnad" har sin grund i forskningsprojektet Betydelsefulla möten i vården. Tre forskare har i sin forskning valt att fokusera på det positiva perspektivet av bemötande i vården.

Vad är det som gör skillnad? Läs och lär →


Betydelsefulla möten – våra älskade djur!

    Har du ett eller flera betydelsefulla möten med djur som du vill berätta om? Just nu samlar vi på berättelser till vår nästa bok. Vill du vara med? Berätta här!

    Gör det här →För vem är du betydelsefull?