Google Translate

Betydelsefulla möten i vården

Betydelsefulla möten skapar tillit och empowerment!


Här kan du bläddra i Betydelsefulla möten – Människor som recept

Ingen av oss vet vad som kommer att hända i morgon eller ens om en sekund. Livet är skört och osäkert, men när olyckan är framme så finns det alltid en grupp människor som ger allt och kan få dig att känna dig trygg i en otrygg situation. Personalen.

I boken Betydelsefulla möten – Människor som recept (Betydelsefulla möten & Förlag 2009) medverkar 64 patienter, anhöriga och personal inom vården som beskriver hur ett möte påverkat deras vardag på ett positivt sätt. Anledningen till inriktningen på sjukvården och dess personal är att vården och dess personal är oerhört viktiga för vårt samhälle. Det är människor som på ett avgörande sätt påverkar din och min vardag, och det varje dag. Dessutom är det människor som behöver uppmuntran och beröm för sina viktiga insatser.

Lärorik och spännande
Betydelsefulla möten har fokus på att se möjligheter, lösningar och att visa på hur mycket att lära av varandra. I Betydelsefulla möten – Människor som recept finns det mycket att lära om hur bra vård kan vara och se ut. Under insamlingen av betydelsefulla möten berättelser möttes vi ofta av kommentarer kopplade till att vi också borde samla på berättelser om möten som inte fungerat, eller där det gått fel, inom vården. Men vi jobbar inte med det. Betydelsefulla möten har aktivt valt att lyfta det som fungerar i vårt samhälle – det är vårt fokus. Det gör vi för att vi vill och för att vi anser att det finns en obalans i traditionella medier som aktivt väljer att fokusera tungt på det som inte fungerar. Vi anser att båda sidorna behövs och tillför nytta till samhället. Det som fascinerar oss är den fantastiska kraft och lärdom det ligger i att lyfta vad det är som fungerar. Det är därför vi väljer att bara samla på berättelser om möten som gjort en positiv skillnad för berättaren.

En lärorik insamling av berättelser om glädje och sorg
Vad är det egentligen som gör att vissa möten blir extra betydelsefulla och vad är det i mötet som stannar kvar efter att vi gått vidare i livet? Vad kännetecknar bra möten inom hälso- och sjukvården och när skapas dessa möten? Vad förenar betydelsefulla möten och vad kan vi lära oss av dem? Dessa frågor och fler därtill besvaras i boken Betydelsefulla möten –  Människor som recept.

Insamlings- och inspirationskampanjerna genomförda av Betydelsefulla Möten 2act består av tre delar.

1. INSAMLING
Den första delen är inriktad på att vara opinionsbildade (få människor att prata om och tänka på betydelsefulla möten de haft…) samt att via traditionella och sociala medier samla in berättelser.

2. BOKEN
Del två är att berättelserna sedan förädlas och resulterar i en inspirationsbok med omkring 60 lärorika betydelsefulla möten berättelser.(men det kan lika gärna handla om att presentera de betydelsefulla mötet i film och ljud, via kärnfulla citat i kalendrar, på affischer etc).

3. FORSKNING/SPRIDNING
Del tre består av att vi samarbetar med forskare som analyserar och fördjupar sig i det material som vi samlat in. Under 2011 har ett forskarteam baserat vid Mälardalens högskola på Akademien för Hälsa, Vård och Välfärd forskat på de berättelser som Betydelsefulla Möten samlat in med fokus på vården. Forskarteamet består av forskningsledare och Med dr. Christine Gustafsson, HV dr. Lena-Karin Gustafsson och Teologie dr. Ingrid Snellman. Forskarna publicerar under 2012 tre vetenskapliga artiklar baserat på insamlat material av betydelsefulla möten i vården. Projektet har delfinansierats via Mälardalens högskola och Rekarnestiftelsen.

Forskningsprojektet summeras under hösten 2013 i en populärvetenskaplig bok med tillhörande utbildningsmaterial. Samtal om utbildning och möjlighet till följeforskning pågår med landsting. Läs mer om vårdforskningen och dess resultat här.

 

betydelsefulla-moten_logo

Insamlingen av Betydelsefulla möten – Människor som recept möjliggjordes via sponsorsamarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, Vårdförbundet och Kommunal.

Bakgrund Betydelsefulla möten – Människor som recept
Under 2003 samlade Betydelsefulla Mötens redaktion in över 400 fantastiska berättelser om Betydelsefulla möten i vården från hela Sverige. Av dessa berättelser kunde redaktionen plocka ut fem nycklar som kan anses som avgörande för att ett möte blir betydelsefullt. Ibland samverkar flera av dessa i ett möte och ibland är ett av dem överordnat.

De fem nycklarna är; Bekräftelse, Trygghet, Respekt, Helhet och Framtidstro.

Boken Betydelsefulla möten – Människor som recept innehåller korta och långa berättelser från unga och gamla, män och kvinnor från hela Sverige. 10 längre spegelintervjuer (intervjuer med patient och personal som beskriver samma möte, men från varsitt perspektiv) varvas med 54 korta historier, citat och dikter som alla visar på hur betydelsefullt mötet mellan patienter och personal kan bli. Det enda krav som finns för att ett möte skall räknas som betydelsefullt är att den som berättar om mötet anser att det är betydelsefullt. Då är det betydelsefullt – så enkelt är det!

Initiativtagare till efterlysningen av vardagsberättelser inom Betydelsefulla möten Politiker berättar är frilansjournalisten och författaren Catherina Ronsten. I november 2001 utkom första boken i serien om Betydelsefulla möten, den hade inriktning på Betydelsefulla lärare. Sedan starten har Betydelsefulla Möten 2act genomfört en rad insamlings- och inspirationskampanjer inom bland annat skola, vård, entreprenörskap, idrott, politik mm. Intresserad av att veta mer? Beställ våra böcker via vår webbshop www.2act.se/wbshop

Har du ett möte inom vården som blivit betydelsefullt för dig och som du vill dela med dig av – här har du möjlighet. Det enda kriteriet för att mötet ska räknas som betydelsefullt är att du anser att det är det. Ta vara på chansen att ge bort något som är alldeles gratis – ett möte som blivit betydelsefullt för dig. Det kostar inget och ger mer. Slösa med det!

Via vår webbshop kan du enkelt beställa ditt ex. av Betydelsefulla möten – Människor som recept
personal_vårdPrenumerera på vårt nyhetsbrevNy vårdbok! Du kan göra skillnad

Ny vårdbok! Lärorikt om bemötande i vården. Boken "Du kan göra skillnad" har sin grund i forskningsprojektet Betydelsefulla möten i vården. Tre forskare har i sin forskning valt att fokusera på det positiva perspektivet av bemötande i vården.

Vad är det som gör skillnad? Läs och lär →Berätta själv!

Har du varit med om ett betydelsefullt möte som du vill berätta om? Berätta här!

Gör det här →Prenumerera på vårt nyhetsbrevNy vårdbok! Du kan göra skillnad

Ny vårdbok! Lärorikt om bemötande i vården. Boken "Du kan göra skillnad" har sin grund i forskningsprojektet Betydelsefulla möten i vården. Tre forskare har i sin forskning valt att fokusera på det positiva perspektivet av bemötande i vården.

Vad är det som gör skillnad? Läs och lär →


Betydelsefulla möten – våra älskade djur!

    Har du ett eller flera betydelsefulla möten med djur som du vill berätta om? Just nu samlar vi på berättelser till vår nästa bok. Vill du vara med? Berätta här!

    Gör det här →För vem är du betydelsefull?