Google Translate

Pressinfo

Ladda ned hela pressmeddelandet i PDF-format Pressmeddelande_bmiskolan_2014
PRESSMEDDELANDE   BM I SKOLAN 1 + 1 =3

Kampanjstart för Betydelsefulla möten i skolan

Bakom de svarta rubrikerna om allt som inte fungerar i dagens skola finns det mängder med goda exempel att lyfta med fokus på vad som fungerar i dagens skola. Betydelsefulla Möten 2act startar nu tillsammans med en forskargrupp på Luleå tekniska universitet en riksomfattande insamling av betydelsefulla möten i skolan.

– Många pratar om skolan, om hur viktig den är och ofta finns det i samma andetag en vilja till att bidra till att få skolan att fungera ännu bättre. Men det är ju som så att det finns mycket att lära av det som redan sker i dagens skola. Via kampanjen Betydelsefulla möten i skolan vill vi visa på vad som fungerar i dagens skola. Om de möjligheter och de betydelsefulla möten som sker varje dag på en av landets viktigaste och största mötesplatser – skolan. Därför startar vi nu insamling av Betydelsefulla möten i skolan, säger Catherina Ronsten, Social Entreprenör och grundare av Betydelsefulla Möten 2act.

Du som arbetar i skolan, beslutar om skolan, går i skolan eller är förälder med barn i skolan
Med hjälp av insamlingen Betydelsefulla möten i skolan vill vi ge dig som har erfarenheter av betydelsefulla möten och mottaganden i skolan att berätta om dina erfarenheter. För att delta i insamlingen kan du vara lärare, skolledare eller annan vuxen i skolan samt elev eller förälder. Alla röster är lika viktiga! Ett urval av berättelserna kommer förutom att beforskas också att presenteras i en populärvetenskaplig bok.

Forskning
En forskargrupp vid Luleå tekniska universitet kommer att studera de inkomna berättelserna för att skapa ökad förståelse för de positiva möten som vuxna, barn och ungdomar upplever i skolans vardag. Erfarenheter om betydelsefulla möten kan vara till hjälp för att skapa ännu fler positiva erfarenheter i skolan.

– Det finns redan mycket forskning som belyser problem och hur vi kan lösa dem och därför känns det angeläget att forska om sådant som fungerar i skolan – som betydelsefulla möten. Det finns forskning om relationernas betydelse i skolan, vilket är ett område där betydelsefulla möten ingår. Det som inte forskats kring i lika stor utsträckning är just möten som har gjort skillnad. Det kan handla om ett kort möte i skolan som bidragit till positiva förändringar för människor. Ett möte betydelsefullt möte kan påverka både nuet och framtiden för den som upplever det, säger Ulrika Bergmark, lektor i pedagogik

Engagemang som visar vägen
Det är åttonde gången som Betydelsefulla Möten 2act går ut på riksnivå och efterlyser möten som blivit betydelsefulla för målgruppen. Tidigare insamlingskampanjer har resulterat i Betydelsefulla möten – Lärare gör skillnad (2001), Betydelsefulla möten – Människor som recept (2004), Betydelsefulla möten i idrotten (2008), Du är betydelsefull (2008), Betydelsefulla möten – Entreprenörer berättar (2009) och Betydelsefulla Möten – Nu är det dags! (2010).
Kampanjen Betydelsefulla möten i skolan pågår fram till 14 september 2014. Boken Betydelsefulla möten i skolan ges ut av Betydelsefulla Möten 2act. Lärarförbundet (LF), Lärarnas Riksförbund (LR) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) bidrar till insamlingen genom att sprida information till sina medlemmar och andra engagerade målgrupper.

Via hemsidan www.2act.se/bmiskolan går det bra att lämna sin berättelse. Redan nu har vi glädjen att via www.2act.se presentera betydelsefulla möten berättelser där elever berättar om betydelsefulla lärare.

Kontakt
Catherina Ronsten, Social Entreprenör
Betydelsefulla Möten 2act, Solvägen 3, 632 33 Eskilstuna
E-POST c.ronsten@betydelsefulla.se
TEL. 073-600 32 12

Ulrika Bergmark, lektor pedagogik
Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå
E-POST ulrika.bergmark@ltu.se
TEL. 0920-49 10 36, 070-519 10 36

Huvudman för insamlingen är Betydelsefulla Möten 2act. Huvudman för forskningen är Luleå tekniska universitet.

Ladda ned hela pressmeddelandet i PDF-format, se länklistan nedan

Här kan du läsa mer om insamlingen
Här kan du ladda ned spridningsmaterial så att din skola kan vara med!
Här kan du läsa om forskningen och forskarna som är knutna till projektet
Här kan du berätta om ett eller flera betydelsefulla möten – formulär att fylla i och skicka in.
Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar med insamlingen och forskningen
Här kan du läsa Pressmeddelande_bmiskolan_2014 från starten av insamlingenPrenumerera på vårt nyhetsbrevNy vårdbok! Du kan göra skillnad

Ny vårdbok! Lärorikt om bemötande i vården. Boken "Du kan göra skillnad" har sin grund i forskningsprojektet Betydelsefulla möten i vården. Tre forskare har i sin forskning valt att fokusera på det positiva perspektivet av bemötande i vården.

Vad är det som gör skillnad? Läs och lär →Betydelsefulla möten – våra älskade djur!

Har du ett eller flera betydelsefulla möten med djur som du vill berätta om? Just nu samlar vi på berättelser till vår nästa bok. Vill du vara med? Berätta här!

Betydelsefulla Möten Magasin →


Prenumerera på vårt nyhetsbrevNy vårdbok! Du kan göra skillnad

Ny vårdbok! Lärorikt om bemötande i vården. Boken "Du kan göra skillnad" har sin grund i forskningsprojektet Betydelsefulla möten i vården. Tre forskare har i sin forskning valt att fokusera på det positiva perspektivet av bemötande i vården.

Vad är det som gör skillnad? Läs och lär →


Betydelsefulla möten – våra älskade djur!

    Har du ett eller flera betydelsefulla möten med djur som du vill berätta om? Just nu samlar vi på berättelser till vår nästa bok. Vill du vara med? Berätta här!

    Gör det här →För vem är du betydelsefull?