Google Translate

Betydelsefulla Möten e-butik

E-butik

Betydelsefulla möten böcker ger inspiration, motivation och kunskap om betydelsen av betydelsefulla möten.

Välkommen in i vår Betydelsefulla E-butik

bocker_med_idrott

 

 

 

 

 

 Prenumerera på vårt nyhetsbrevNy vårdbok! Du kan göra skillnad

Ny vårdbok! Lärorikt om bemötande i vården. Boken "Du kan göra skillnad" har sin grund i forskningsprojektet Betydelsefulla möten i vården. Tre forskare har i sin forskning valt att fokusera på det positiva perspektivet av bemötande i vården.

Vad är det som gör skillnad? Läs och lär →Berätta själv!

Har du varit med om ett betydelsefullt möte som du vill berätta om? Berätta här!

Gör det här →