Google Translate
Skriv ut

Vi studerade med fötterna

Postat den 7 februari, 2011 Möten,Skola Inga kommentarer

Min lärarinna i folkskolan i Gåxsjö, Anhild Österrud-Eriksson tog med oss på utflykter ute i naturen, exkursioner kallades det senare upp i skolåren. Dessa gav mig de första grundläggande kunskaperna om hur istider och andra geologiska krafter format jordytan. Detta ledde också till att jag bland annat läste geologi i Uppsala.

Att använda naturen som lärobok och skolsal har jag tillämpat både i historie- och geografi undervisningen.

Varje år besökte mina elever olika fornlämningar och andra historiska platser i Jämtland och var med på fjällvandringar och natur-exkursioner. Ska man studera vattnets omskapande effekt, gör man det bättre vid en bäck eller en älv, än i skolsalen. Mitt motto har sedan jag mötte Anhild varit att historia och geografi ska studeras med ”fötterna” lika mycket som med hjärnan.
Erik Arthur Egervärn 64 år, lärare/riksdagsledamot, Hallen

Lyssna till Vi studerade med fötterna

Den här berättelsen tog vi emot i samband med vår riksomfattande efterlysning av Betydelsefulla lärare. Kampanjen genomfördes tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting.


Inga kommentarer än

Bli först med att lämna en kommentar!


Lämna en kommentar

Skriv in ditt namn, e-post och hemsida nedan eller logga in via Facebook.




Prenumerera på vårt nyhetsbrev



Ny vårdbok! Du kan göra skillnad

Ny vårdbok! Lärorikt om bemötande i vården. Boken "Du kan göra skillnad" har sin grund i forskningsprojektet Betydelsefulla möten i vården. Tre forskare har i sin forskning valt att fokusera på det positiva perspektivet av bemötande i vården.

Vad är det som gör skillnad? Läs och lär →



Betydelsefulla möten – våra älskade djur!

Har du ett eller flera betydelsefulla möten med djur som du vill berätta om? Just nu samlar vi på berättelser till vår nästa bok. Vill du vara med? Berätta här!

Betydelsefulla Möten Magasin →


Berätta själv!

Har du varit med om ett betydelsefullt möte som du vill berätta om? Berätta här!

Gör det här →



Prenumerera på vårt nyhetsbrev



Ny vårdbok! Du kan göra skillnad

Ny vårdbok! Lärorikt om bemötande i vården. Boken "Du kan göra skillnad" har sin grund i forskningsprojektet Betydelsefulla möten i vården. Tre forskare har i sin forskning valt att fokusera på det positiva perspektivet av bemötande i vården.

Vad är det som gör skillnad? Läs och lär →


Betydelsefulla möten – våra älskade djur!

    Har du ett eller flera betydelsefulla möten med djur som du vill berätta om? Just nu samlar vi på berättelser till vår nästa bok. Vill du vara med? Berätta här!

    Gör det här →



För vem är du betydelsefull?