Google Translate

Forskningsprojekt Skola

Dagens svenska skola har fått en hel del kritik under de senaste åren, både när det gäller resultat, kunskaper och hur elevers lärandemiljö ser ut. Denna negativa syn på skolan baseras till stor del på nationella och internationella undersökningar. Vi har funderat över vilka kunskaper som mäts i dessa undersökningar och vad resultaten egentligen säger om hur den svenska skolan mår.

Syftet med utvärdering av den svenska skolan är att ge en fingervisning om vad som behöver förändras för att elevernas måluppfyllelse ska öka och att alla barn ska trivas och utvecklas i skolan. Det kan dock finnas många alternativa vägar för att förbättra skolans verksamhet. Enligt vår och andras erfarenheter är de flesta av oss vana att identifiera problem för att sedan lösa dessa. Problem kan vara till hjälp för att driva en människa framåt, men det kan också vara en hämmande utgångspunkt.

Luleå tekniska universitet (LTU) i samarbete med Betydelsefulla Möten 2act vill i  forsknings- och utvecklingsprojektet Betydelsefulla möten i skolan utmana den ofta förekommande fokuseringen på brister i verksamheter genom att presentera ett alternativt sätt att lösa problem genom att uppmärksamma det som fungerar bra; att helt enkelt ge mer utrymme för det som vi önskar mer av. Det handlar inte om att blunda för problem och brister, utan att istället om att få fokusera på och få syn på styrkor i en verksamhet och låta dessa vägleda utvecklingen.

Att starta en forsknings- och utvecklingsprocess i de händelser som uppskattas, kan fungera som en omformulering av rådande verksamhet för att hitta nya vägar till förändring.

Läs mer om http://2act.se/bmiskolan/skolforskning/Prenumerera på vårt nyhetsbrevNy vårdbok! Du kan göra skillnad

Ny vårdbok! Lärorikt om bemötande i vården. Boken "Du kan göra skillnad" har sin grund i forskningsprojektet Betydelsefulla möten i vården. Tre forskare har i sin forskning valt att fokusera på det positiva perspektivet av bemötande i vården.

Vad är det som gör skillnad? Läs och lär →Berätta själv!

Har du varit med om ett betydelsefullt möte som du vill berätta om? Berätta här!

Gör det här →Prenumerera på vårt nyhetsbrevNy vårdbok! Du kan göra skillnad

Ny vårdbok! Lärorikt om bemötande i vården. Boken "Du kan göra skillnad" har sin grund i forskningsprojektet Betydelsefulla möten i vården. Tre forskare har i sin forskning valt att fokusera på det positiva perspektivet av bemötande i vården.

Vad är det som gör skillnad? Läs och lär →


Betydelsefulla möten – våra älskade djur!

    Har du ett eller flera betydelsefulla möten med djur som du vill berätta om? Just nu samlar vi på berättelser till vår nästa bok. Vill du vara med? Berätta här!

    Gör det här →För vem är du betydelsefull?