När jag 1966 började på gymnasiet i Ängelholm, fick min klass en ganska nybakad lärare som klassföreståndare, fil.mag. Lars Gustafson. Han var bara 27 år men han tog oss alla med storm. Vi hade tragglat oss igenom tre eller fyra år på realskolan med lärare med en medelålder över 50 år och undervisningen hade minst av allt varit engagerad eller samhällstillvänd.

Vi var den första årskursen i det ”nya” gymnasiet med sifferbetyg, slopad studenttenta med mera. Nya vindar höll på att blåsa upp i samhället, även om vi elever just då kanske inte var så medvetna om det. Jag var 16 år och en ganska medelmåttig elev utan större intressen eller engagemang.

Allt detta ändrades på bara någon termin med Lars bakom katedern.

Han undervisade i två svenskämnen, samhällskunskap och socialkunskap och han lyckades verkligen öppna ögonen på oss utan att för den skull hemfalla åt någon revolutionsromantik. Att Lars stod lite till vänster blev ganska snart klart, men hans kunskaper om samhället och hans förmåga att förmedla dessa fi ck alla – oavsett politisk inriktning – att gå in för skolarbetet med djup och allvar. Lars varvade insiktsfulla och medryckande föreläsningar med intressanta och väl förberedda grupparbeten. Han lät diskussioner pågå tills alla hade sagt sitt och han fortsatte gärna diskussioner och samtal ute på skolgården eller i rökrutan på rasten.

Hans undervisning väckte mig. Jag blev en intresserad elev som förstod att det var samhällsutveckling och historia jag ville ägna mig åt. Kamrater i andra klasser med mer traditionella lärare började ganska snart att avundas oss. Och när många av oss så småningom kom till Lund för universitetsstudier stod det helt klart att vår klass var mycket bättre förberedd för de studier som väntade oss än många andra. Lars gav oss helt enkelt ett litet försprång på studiernas väg.

I dag är jag 50 år och jobbar som journalist på Helsingborgs Dagblad. Många gånger har jag undrat om jag suttit här utan Lars Gustafsons undervisning.
Helge Håkansson, journalist, Helsingborg

Lyssna till På en termin ändrades plötsligt allt

Den här berättelsen tog vi emot i samband med vår riksomfattande efterlysning av Betydelsefulla lärare. Kampanjen genomfördes tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting.

Du kanske också gillar:

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *