Britta Flodin blev min språngbräda till fortsatta studier. Jag hade henne som min klassföreståndare i mellanstadiet på Centralskolan i Skinnskatteberg och hon blev mitt stora stöd. Jag kände alltid att hon tyckte mycket om oss elever. Alla i hennes klass blev sedda som de var och sammanhållningen i klassen var stor.

Än i dag, trots att det gått över 40 år, läser jag ofta det som Britta en gång skrev i min dagbok.

”En flicka så fin är vår Ann-Katrine, hjälpsam hon är, ej rädd för besvär. Bussig och rar. Och bra betyg hon har! Lycka till i livet, Ann-Katrin.”

De raderna har hjälpt mig mycket genom livet.
Katarina Holm 57 år, apotekstekniker, Skinnskatteberg

Den här berättelsen tog vi emot i samband med vår riksomfattande efterlysning av Betydelsefulla lärare. Kampanjen genomfördes tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting. Beställ ditt ex. av boken Betydelsefulla möten – Lärare gör skillnad via: http://butik.2act.se

Du kanske också gillar:

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *