Google Translate

Stiftelsen 2act

Vår vision
Betydelsefulla möten 2act skall bidra till att göra jorden till ett bättre ställe att bo på. Vi gör det genom att arbeta med storytelling. Vi lyfter fram och synliggör hur mycket vi alla kan – och har möjlighet – att påverka varandra på ett postitivt sätt.

Betydelsefulla möten 2act – bakgrund
Sju riksomfattande projekt i serien med Betydelsefulla möten har genomförts (skola 2001, vård 2004, idrott 2008, entreprenörer 2009, Du är betydelsefull, politiker och Ambassadörer för kvinnors företagande 2010)  med framgång. Betydelsefulla möten 2act har tagit fram en metod och struktur för att på riksnivå samla in spännande vardagsberättelser med fokus på möten som gjort skillnad. Där människor via en annan person bestämt sig för att ta nya steg i livet. Varje kampanj resulterar i en bok med en samling av betydelsefulla möten-berättelser från hela Sverige.

Tidigare Betydelsefulla möten kampanjer/böcker

 • Betydelsefulla möten – Lärare gör skillnad
 • Betydelsefulla möten – Människor som recept
 • Betydelsefulla möten i idrotten – en samling berättelser om mod, svett och tårar
 • Betydelsefulla möten – Entreprenörer berättar
 • Presentboken Du är betydelsefull
 • Betydelsefulla möten – Politiker berättar
 • Betydelsefulla möten – Nu är det dags!

Ett av Betydelsefulla möten 2acts mål är att skapa en stiftelse där alla världens människor skall kunna nominera en eller flera personer/grupper som medverkat till att skapa en positiv skillnad för någon annan. Stiftelsen 2act baseras på två kategorier – något man gjort eller något man vill göra – för någon annan.

Kriterier för vilka som kommer att ges stöd kommer att baseras på vad det betydelsefulla mötet bidragit till (något man gjort). Dessutom kommer man även att kunna söka stöd för att ha möjlighet att göra något för någon annan (något man vill göra).

När stiftelsen är bildad (planerad start 2012) räknar vi med att inom något år kunna medverka till att aktivt och målmedvetet kunna premiera 10–15 människor/grupper per år. Tillsammans skapar vi stiftelsen. När du lämnar en berättelse eller köper en Betydelsefulla möten-bok bidrar du till stiftelsen som gör fler betydelsefulla möten möjliga.Prenumerera på vårt nyhetsbrevNy vårdbok! Du kan göra skillnad

Ny vårdbok! Lärorikt om bemötande i vården. Boken "Du kan göra skillnad" har sin grund i forskningsprojektet Betydelsefulla möten i vården. Tre forskare har i sin forskning valt att fokusera på det positiva perspektivet av bemötande i vården.

Vad är det som gör skillnad? Läs och lär →Berätta själv!

Har du varit med om ett betydelsefullt möte som du vill berätta om? Berätta här!

Gör det här →Prenumerera på vårt nyhetsbrevNy vårdbok! Du kan göra skillnad

Ny vårdbok! Lärorikt om bemötande i vården. Boken "Du kan göra skillnad" har sin grund i forskningsprojektet Betydelsefulla möten i vården. Tre forskare har i sin forskning valt att fokusera på det positiva perspektivet av bemötande i vården.

Vad är det som gör skillnad? Läs och lär →


Betydelsefulla möten – våra älskade djur!

  Har du ett eller flera betydelsefulla möten med djur som du vill berätta om? Just nu samlar vi på berättelser till vår nästa bok. Vill du vara med? Berätta här!

  Gör det här →För vem är du betydelsefull?