Jag gick i högstadiet i mitten av 70-talet. I dag är jag far till två döttrar och det går inte en dag utan att jag jämför mina döttrars lärare med två av mina lärare på Kronoborgsskolan i Malmö. Ingvar Blomgren och Vivi-Anne Simfelt. De var mästare på att snabbt skapa en atmosfär som gjorde att vi elever fick fullt förtroende för dem. De visade tydligt vem det var som bestämde i klassrummet. Ingvar drog sig inte för att skicka ut alltför pratglada elever i korridoren och säga till dem att de skulle stanna där tills lektionen var slut. Och nåde den som rörde på sig. Alla satt snällt kvar därute. Ingvar var alltid den naturlige ledaren i klassrummet. Han berättade med humor och fick oss alla att lyssna andäktigt när han talade.

Vivi-Anne undervisade i tyska och med mig fick hon verkligen kämpa. Jag klarade inte av att lära mig något om dativ- och ackusativobjekt, men trots det gav hon aldrig upp hoppet. Vivi-Anne var också en lärare som inte accepterade att några elever var alltför stökiga. Med mycket små medel visade hon det och alla respekterade henne fullt ut.

Gudarna skall veta att jag och mina klasskamrater inte var ”guds bästa barn” och vi gjorde massor av hyss. Men på Ingvars och Vivi-Annes lektioner var det alltid tyst och lugnt.

Så här efteråt kan jag se att de båda har betytt mycket för mig. Ingvar och Vivi-Anne har gjort mig övertygad om att det är oerhört viktigt att lärare lyssnar på sina elever och kan motivera sina beslut om det behövs. Men framför allt, att i ett klassrum kan bara en person bestämma. Läraren.
Lars Almström 49 år, advokat, Markaryd

Lyssna till En mästare på att skapa atmosfär

Den här berättelsen är publicerad i boken Betydelsefulla möten – Lärare gör skillnad (utgiven 2010) där en rad politiker medverkar med inspirerande berättelser. Beställ ditt ex. av boken här: www.betydelsefulla.se/butik
Berättelsen tog vi emot i samband med vår riksomfattande efterlysning av Betydelsefulla lärare. Kampanjen genomfördes tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting.

Du kanske också gillar:

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *