Laila undervisade mig i naturvetenskap och matematik på Lundellska skolan i Uppsala. Hon var engagerad och kunnig i sitt ämne och mötte utifrån detta engagemang min nyfikenhet.

Redan från första början gav hon mig ett enormt stöd. Det hände att jag till och med fick sitta och räkna i mina matteböcker hemma hos henne. Vid sidan av att jag läste matematik på samhällsvetenskapliga linjen läste jag, med Lailas hjälp, också naturvetenskaparnas matematik. Det var hon som föreslog att jag skulle läsa parallella kurser.

Kemi och matematik var mina favoritämnen och det såg Laila. Hon var en av de få lärare som förmådde uppskatta min begåvning och se igenom det faktum att jag var flicka och att jag även var stark på språk och samhällsvetenskap.

Sporrad av Laila, gick jag en dag i första ring upp till rektorn. Jag begärde att få byta linje till naturvetenskaplig för att kunna läsa mer i de ämnen jag hade störst begåvning i. Rektorn gav mig tyvärr en klapp på huvudet och sade att han trodde att det nog skulle bli för svårt för mig. Hade det suttit en Laila där hade nog min karriär sett väldigt annorlunda ut i dag. Då hade jag trott på min logiska och matematiska begåvning och vågat ta steget fullt ut, bytt linje och läst vidare inom området matematik- naturvetenskap. Intresset för matematiken och kemin blev istället något som jag ägnat mycket av min fritid åt. Laila avsatte mycket tid för mig. I gengäld fick hon min hängivenhet.

Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen (tillträder 1 oktober 2015) Hägersten

Du kanske också gillar:

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *