Google Translate

Betydelsefulla möten i skolan // insamling 2014

dreamstime_xl_27663840_Viktor PravdicaAlla som jobbar inom skolans värld påverkar evigheten
– varje dag kan lärare sätta spår som visar sig om en vecka, tio år eller hundra år.

Betydelsefulla möten har fokus på att se möjligheter, lösningar och att visa på hur mycket att lära av varandra. I boken Betydelsefulla möten – Lärare gör skillnad finns det mycket att lära om skolans möjligheter. Under insamlingen av betydelsefulla möten-berättelser möttes vi ofta av kommentarer kopplade till att vi också borde samla på berättelser om möten som inte fungerat, eller där det gått fel, i skolan. Men vi jobbar inte med det. Betydelsefulla möten har aktivt valt att lyfta det som fungerar i vårt samhälle – det är vårt fokus.

Vi gör det för att vi vill och för att vi anser att det finns en obalans i traditionella medier som aktivt väljer att fokusera tungt på det som inte fungerar.

Vi anser att båda sidorna behövs och tillför nytta till samhället. Det som fascinerar oss är den fantastiska kraft och lärdom det ligger i att lyfta vad det är som fungerar. Det är därför vi väljer att bara samla på berättelser om möten som gjort en positiv skillnad för berättaren.

En inspirerande samling berättelser
I boken Betydelsefulla möten – Lärare gör skillnad (utgiven av Betydelsefulla möten & Förlag 2009) medverkar 60 elever och lärare som berättar om ett möte som påverkat deras vardag och liv på ett positivt sätt.

Anledningen till att vi ville samla på berättelser från elever om är oerhört viktiga för vårt samhälle. Deras agerande och handlande påverkar din och min vardag. Dessutom anser vi att de som jobbar i skolans värld gör en fantastisk insats och behöver uppmuntran och beröm för sina viktiga insatser.

I boken blandas spänning, inspiration och insikter med kunskap, engagemang och motivation. Via berättelser från hela landet kan du läsa om lärare som blivit betydelsefulla för sina elever och om hur lärarna påverkat deras liv på ett positivt sätt.

Lärare har inget val. I det täta umgänget med eleverna sätter de spår oavsett avsikt.

Insamlings- och inspirationskampanjerna genomförda av Betydelsefulla Möten 2act består av tre delar.

1. INSAMLING
Den första delen är inriktad på att vara opinionsbildade (få människor att prata om och tänka på betydelsefulla möten de haft…) samt att via traditionella och sociala medier samla in berättelser.

2. FÖRÄDLA
Del två är att berättelserna sedan förädlas och resulterar i en inspirationsbok med omkring 60 lärorika betydelsefulla möten berättelser. Förädlingen kan lika gärna handla om att presentera de betydelsefulla mötet i film och ljud, via kärnfulla citat i kalendrar, på affischer etc.

 

Ulrika_Catrine

3. FORSKNING/SPRIDNING
Del tre består av att vi samarbetar med forskare som analyserar och fördjupar sig i det material som vi samlat in. Under 2013 planerar vi en insamling av Betydelsefulla möten i skolan på riksnivå tillsammans med ett forskarteam vid Luleå tekniska högskola.

betydelsefulla-moten_logo

Lärorikt och spännande
Insamlingen av Betydelsefulla möten – Lärare gör skillnad möjliggjordes via sponsorsamarbete med Sveriges Kommuner och Landsting och genomfördes 2000-2001. Under 2013 startar vi nästa insamling av berättelser med fokus på Betydelsefulla möten i skolan. Insamlingen kommer att ske i följande grupper:

  • Skolledare
  • Lärare
  • Andra vuxna i skolan
  • Beslutsfattare
  • Elever
  • Föräldrar

Huvudman för insamlingen är Betydelsefulla Möten 2act. Huvudman för forskningen är Luleå tekniska universitet.

Bakgrund Betydelsefulla möten – Lärare gör skillnad
Under 2000-2001 samlade Betydelsefulla Mötens redaktion in över 500 fantastiska berättelser om Betydelsefulla lärare  från hela Sverige. Av dessa berättelser kunde redaktionen plocka ut fem nycklar som kan anses som avgörande för att ett möte blir betydelsefullt. Ibland samverkar flera av dessa i ett möte och ibland är ett av dem överordnat. De fem nycklarna är; Bekräftelse, Trygghet, Respekt, Motivation och Framtidstro.


Boken Betydelsefulla möten – Lärare gör skillnad innehåller korta och långa berättelser från kända och okända, unga och gamla, män och kvinnor från hela Sverige. 10 längre spegelintervjuer (intervjuer med lärare resp. elev som beskriver samma möte, men från varsitt perspektiv) varvas med 50 korta historier, citat och dikter som alla visar på hur betydelsefullt mötet mellan lärare och elev kan bli. Det enda krav som finns för att ett möte skall räknas som betydelsefullt är att den som berättar om mötet anser att det är betydelsefullt. Då är det betydelsefullt – så enkelt är det!

Initiativtagare till efterlysningen av vardagsberättelser inom Betydelsefulla möten – Lärare gör skillnad är frilansjournalisten och författaren Catherina Ronsten. I november 2001 utkom första boken i serien om Betydelsefulla möten, den hade inriktning på Betydelsefulla lärare.

Sedan starten har Betydelsefulla Möten 2act genomfört en rad insamlings- och inspirationskampanjer inom bland annat skola, vård, entreprenörskap, idrott, politik mm.Har du ett möte inom vården som blivit betydelsefullt för dig och som du vill dela med dig av – här har du möjlighet. Det enda kriteriet för att mötet ska räknas som betydelsefullt är att du anser att det är det.

Ta vara på chansen att ge bort något som är alldeles gratis – välförtjänt beröm. Det kostar inget och ger mer. Slösa med det!Prenumerera på vårt nyhetsbrevNy vårdbok! Du kan göra skillnad

Ny vårdbok! Lärorikt om bemötande i vården. Boken "Du kan göra skillnad" har sin grund i forskningsprojektet Betydelsefulla möten i vården. Tre forskare har i sin forskning valt att fokusera på det positiva perspektivet av bemötande i vården.

Vad är det som gör skillnad? Läs och lär →Betydelsefulla möten – våra älskade djur!

Har du ett eller flera betydelsefulla möten med djur som du vill berätta om? Just nu samlar vi på berättelser till vår nästa bok. Vill du vara med? Berätta här!

Betydelsefulla Möten Magasin →


Prenumerera på vårt nyhetsbrevNy vårdbok! Du kan göra skillnad

Ny vårdbok! Lärorikt om bemötande i vården. Boken "Du kan göra skillnad" har sin grund i forskningsprojektet Betydelsefulla möten i vården. Tre forskare har i sin forskning valt att fokusera på det positiva perspektivet av bemötande i vården.

Vad är det som gör skillnad? Läs och lär →


Betydelsefulla möten – våra älskade djur!

    Har du ett eller flera betydelsefulla möten med djur som du vill berätta om? Just nu samlar vi på berättelser till vår nästa bok. Vill du vara med? Berätta här!

    Gör det här →För vem är du betydelsefull?