Google Translate

Vårdforskning artikel

Vardforskarna_hvv_liten
Tre forskare. Tre hundra berättelser. Tre vetenskapliga artiklar. Bemötande. Död. Patientsäkerhet. Liv. Tillit och livsvilja. Sorg och glädje. Om man bara skall ta ett ord för att sammanfatta forskningsresultatet så handlar betydelsefulla möten i vården om patientsäkerhet. Punkt.

I en riksomfattande kampanj 2003-2004 samlades det in berättelser om betydelsefulla möten i vården. Insamlingen gav vårdare, vårdtagare och närstående anhöriga möjlighet att via en rad öppna frågor berätta om deras egna upplevelser om betydelsefulla möten i vården. Frågorna som ställdes var: Har du ett betydelsefullt möte i vården? Vill du berätta vad som hände, när det hände och på vilket sätt ditt möte på ett positivt sätt påverkat dig?

Analys av berättelser
I dagens vård finns en tydlig obalans mellan det vårdtagaren förväntar sig av vårdares omvårdnad och den omvårdnad som vårdtagarna uppfattar att de faktiskt får. Tidigare forskning visar också att vårdaren inte uppfattar relationen med vårdtagarna som viktig och att de till och med tvivlar på dess värde. Både Socialstyrelsen och Patientnämndens årsredovisningar visar att många vårdtagare inte är helt nöjda med bemötandet. Ofta innebär dessa anmälningar på erfarenheter kopplade till att vårdaren inte lyssnar till vad de har att säga och att vårdarna är ovänliga och nonchalanta dvs. ett dåligt bemötande. Dock Det bör dock måste det finnas en betydligt större omfattning av goda vårdmöten – av gott bemötande. Det är viktigt att vi också lär av detta – det som är bra.
De tre forskarna Christine Gustafsson, Lena-Karin Gustafsson och Ingrid Snellman vid Akademins för hälsa, vård och välfärd på Mälardalens högskola fick 2011 ta del av berättelser om betydelsefulla möten och nu har resultatet kommit i form av tre olika vetenskapliga artiklar och en populärvetenskaplig bok som kan användas i utbildning inom hälso- och sjukvården.
– Med ökad kunskap om de attribut som är förknippade med betydelsefulla möten blir det möjligt för vårdare att individualisera vården för vårdtagare och göra det lättare att hjälpa och stödja dem med vad de mest behöver stöd i, säger Ingrid Snellman som i sin studie fokuserat på skillnader och likheter i vårdtagares och vårdares upplevelser av vad som är ett betydelsefullt möte.

Första intrycket

Tanken med forskningen var har varit att via berättelserna få en ökad förståelse och kunskap om vad som händer i mötet i vården, att se vilka viktiga aspekter som bidrar till betydelsefulla möten i vården.
Att ett dåligt möte kan få långvariga negativa konsekvenser är vida omtalat, men å andra sidan kan goda och betydelsefulla möten i sin tur bidra till en rad positiva insikter och händelser.
– Jag känner en stor vördnad inför det som ett betydelsefullt möte kan innebära. När jag analyserat berättelserna om betydelsefulla möten i hälso- och sjukvård inser jag vilken otrolig kraft det finns i det som vårdtagarna, de anhöriga och vårdarna beskriver som betydelsefulla möten, säger Christine och tillägger att deras forskning visar att en god vård bygger på en känslig grund av tillit.
– Det innebär att det första intrycket är särskilt viktigt, att det till och med kan vara livsavgörande, säger Christine.
Med hjälp av resultaten räknar nu forskarna med att deras forskning kan leda till ett större engagemang och ökad medvetenhet om mötets betydelse för god vård.

Patientsäkerhet
Något som i sin tur utgör en grund till förbättring av bemötande och patientsäkerheten i vården.
– Att ha upplevt ett betydelsefullt möte kan beskrivas som att det ger empowerment (egenmakt). Det innebär ofta att man har fått en insikt, något som ger en kraft att förändra. Det skulle till exempel kunna innebära att den som är sjuk får kraft att ta tag i sin situation eller en kraft att uthärda, förändra, tänka nytt eller annorlunda. Tänk, vilken outnyttjad kraftkälla betydelsefulla möten visat sig vara i vårdandet, säger Christine och tillägger att ett sätt att skapa bra förutsättningar för fler betydelsefulla möten och framgångsrik vård är att låta personalen aktivt få möjlighet till mer utbildning. Något som med fördel kan göras genom självreflektion om mötets betydelse, både vad gäller egna och andras möten.

Livsavgörande

Forskarna planerar nu för att genomföra utbildning i praktiken så att de får tillgång till mer underlag, baserad på forskning för en evidens- eller kunskapsbaserad praktik. Ytterligare ett förslag från forskarna är att studenter redan i sin utbildning lär sig förstå vikten av betydelsefulla möten och dess framgångsnycklar. Det skulle vara möjligt genom att ge studenterna chans att träna med hjälp av pedagogiskt drama där de får använda personliga kvaliteter såsom lugn, empati, mod och värme i en vårdsituation.
– Det betydelsefulla mötet kan ses som ett komplext fenomen med olika attribut, säger Lena-Karin Gustafsson, och berättar om de attribut som kom fram i forskningen.
– De tydligaste innebörderna i det betydelsefulla mötet var en närande medmänsklighet, gemensamt ansvar och att komma varandra nära. Det innebar att den som berättar fick en upplevelse trygghet och värme, något som i förlängningen bidragit till livsförändrande erfarenheter, en helande kraft samt förlösande insikter.
– Den fördjupade förståelsen av det betydelsefulla mötet kan möjliggöra planering av professionell vård baserad på vårdvetenskap som fokuserar på vårdtagare och anhörigas erfarenheter, säger Lena-Karin och berättar att forskarna till sin förvåning fann att betydligt fler möten än de hade förväntat sig blivit betydelsefulla för resten av livet.
– Och det utan att vi som vårdare egentligen har en aning om det, här ligger ett stort ansvar på vårdarna, påpekar Lena-Karin.

Bemötande på recept

Christine gör en jämförelse mellan vårdarens och snickaren och bagarens hantverk.
– En snickare har sin hammare och bagaren har sin brödkaveln för att kunna göra ett bra jobb. Vårdaren har sig själv – sin personlighet – ‘jaget’ som verktyg och då är det viktigt att reflektera för egen del över mötets betydelse och hur man som vårdare kan bidra till att skapa möten baserade på tillit och trygghet.
Ett betydelsefullt möte i hälso- och sjukvård innebär vårdande, vårdande möte även benämnt gott bemötande, det är en viktig aspekt i det som vi benämner patientsäkerhet,
– Det är vårdtagarnas rätt att få uppleva vårdande möten, ett gott bemötande. Dåligt bemötande eller icke vårdande möten är lika mycket felbehandling som felmedicinering eller att fel kroppsdel opereras. Det sägs ofta att det krävs tio goda möten för att reparera ett dåligt och det har vi varken råd eller tid med, säger Christine med eftertryck.

Fotograf: Lena JonssonPrenumerera på vårt nyhetsbrevNy vårdbok! Du kan göra skillnad

Ny vårdbok! Lärorikt om bemötande i vården. Boken "Du kan göra skillnad" har sin grund i forskningsprojektet Betydelsefulla möten i vården. Tre forskare har i sin forskning valt att fokusera på det positiva perspektivet av bemötande i vården.

Vad är det som gör skillnad? Läs och lär →Berätta själv!

Har du varit med om ett betydelsefullt möte som du vill berätta om? Berätta här!

Gör det här →Prenumerera på vårt nyhetsbrevNy vårdbok! Du kan göra skillnad

Ny vårdbok! Lärorikt om bemötande i vården. Boken "Du kan göra skillnad" har sin grund i forskningsprojektet Betydelsefulla möten i vården. Tre forskare har i sin forskning valt att fokusera på det positiva perspektivet av bemötande i vården.

Vad är det som gör skillnad? Läs och lär →


Betydelsefulla möten – våra älskade djur!

    Har du ett eller flera betydelsefulla möten med djur som du vill berätta om? Just nu samlar vi på berättelser till vår nästa bok. Vill du vara med? Berätta här!

    Gör det här →För vem är du betydelsefull?