Google Translate

2act4 policy

Med hjälp av 2act4 vill vi bidra till att skapa kontakter mellan människor som vill göra och gör bra saker för andra människor. Det går till så här.
1. Du kan anmäla dig själv och berätta om vad du gör för andra eller så kanske vi kontaktar dig för att vi har hört att du gör bra saker för någon annan.
2. Du skriver själv ditt bidrag och skickar det till oss. Max 3000 tecken.
3. I ditt bidrag vill vi att du skall besvara följande frågor

1. Vad gör du? (kanske något om hur du kom på det, varför det är viktigt?)
2. Varför gör du det?
3. Vad ger det dig?
4. Vad ger det de du möter?
5. Kanske något kort om något möte/händelse i samband med det du gör. 
6. Är det något du vill ha hjälp med?/behöver?

Dessutom vill vi gärna att du skickar med en friköpt bild (alltså en bild som du har rätt att publicera) och också gärna en www-adress till ditt projekt.

Lite om innehållet…
Vi vet att det är många som gör bra saker för andra, 2act4 vill bidra till att sprida de goda krafterna. Många gör bra saker av ideell karaktär (alltså utan att ta  eller få några pengar som ersättning), andra gör bra saker via ett företag och tjänar pengar på det. Det allra enklaste beslutet för oss vore såklart att säga att 2act4 enbart publicerar insatser av ideell karaktär. Och så är det… Alla som gör något för någon annan ideellt är välkomna att skicka in bidrag. Kriteriet är att du anser att du gör något bra för någon annan och vill berätta om det.

Men vi vill inte utesluta de krafter som gör gott genom att tjäna pengar på det. Därav har – vi så här i början av vår insamling – beslutat att erbjuda 20 % av bidragen till de som tjänar pengar på att göra gott för andra. De inkomna bidragen publiceras under tre-fyra veckor för att sedan vila under en period och sen ev. återkomma  när tillfälle ges. Vi vill få en bra och variationsrik 2act4-bank, därav den regeln.

Självklart publicerar vi på 2act4 aldrig något som kränker någon annan eller där den insats man gör (alltså det du berättar om i sitt 2act4 bidrag) innebär att någon grupp eller enstaka individ kan känna sig kränkt. Vi utgår från att alla bidrag är korrekta och riktiga, men vi kan inte säkra sanningshalten i de bidrag vi publicerar. Alla bidrag representeras av den som berättar.Prenumerera på vårt nyhetsbrevNy vårdbok! Du kan göra skillnad

Ny vårdbok! Lärorikt om bemötande i vården. Boken "Du kan göra skillnad" har sin grund i forskningsprojektet Betydelsefulla möten i vården. Tre forskare har i sin forskning valt att fokusera på det positiva perspektivet av bemötande i vården.

Vad är det som gör skillnad? Läs och lär →Prenumerera på vårt nyhetsbrevNy vårdbok! Du kan göra skillnad

Ny vårdbok! Lärorikt om bemötande i vården. Boken "Du kan göra skillnad" har sin grund i forskningsprojektet Betydelsefulla möten i vården. Tre forskare har i sin forskning valt att fokusera på det positiva perspektivet av bemötande i vården.

Vad är det som gör skillnad? Läs och lär →


Betydelsefulla möten – våra älskade djur!

    Har du ett eller flera betydelsefulla möten med djur som du vill berätta om? Just nu samlar vi på berättelser till vår nästa bok. Vill du vara med? Berätta här!

    Gör det här →För vem är du betydelsefull?