Google Translate

Om 2act

Vänd dig om! Varje möte speglar sig i dig och formar dig till den du är idag. Vem har blivit betydelsefull för dig?

Vad var det som hände? Vad var det du kände? Varför blev han eller hon så betydelsefull för dig? Har du berättat för honom eller henne att han/hon blivit betydelsefull för dig? Om inte – så är min enkla uppmaning att du gör det!

Jag kastar bollen till dig – Ta den!

Har du ett möte som blivit betydelsefullt för dig? Hör av dig – alla berättelser är välkomna! Gå direkt till formuläret – här har du chans att berätta vem som har blivit betydelsefull för dig! Och du … kom ihåg att just du är betydelsefull!

Catherina Ronsten
Grundare och kreativt ansvarig för inspirationsföretaget Betydelsefulla Möten 2act

Vår vision

Det vi gör i dag kommer på ett positivt sätt påverka hela världen i morgon.

Vår mission

2act skall hjälpa andra att påverka världen positivt.

Vår affärsidé

2act erbjuder metoder, verktyg och inspiration som öppnar dörrar till utveckling och förändring för att skapa en positiv medkraft för individer, organisationer, företag och samhälle.

Vår historia

Det började med en tanke som växte för var dag. Nu är tanken blivit till en riktigt bra affärsidé. Tackvare 2act Betydelsefulla möten kan vi erbjuda en rad intressanta produkter och tjänster – alla med medkraft som fokus! Vi har skapat ett helt affärskoncept som bygger på något så enkelt och vardagligt som människors goda vilja och betydelsefulla möten.

Målet med 2act Betydelsefulla möten är att få människor att tänka till och skapa en ökad medvetenhet på hur mycket vi kan betyda för varandra. Det gör vi via riksomfattande efterlysningskampanjer där vi samlar in berättelser om betydelsefulla möten.

Verksamheten startade hösten 2000 via en riksomfattande efterlysning av Betydelsefulla lärare. I efterlysningskampanjen bad vi alla som ville att delta genom att skicka in berättelser om sin/sina betydelsefulla lärare. I november 2001 släpptes den första boken i serien om Betydelsefulla möten; Betydelsefulla lärare. Boken Betydelsefulla lärare är utgiven i ny omarbetad upplaga 2010 med titeln Betydelsefulla möten – Lärare gör skillnad.

2003 gick Efterlysningen av Betydelsefulla möten i vården ut och ett år senare, i november 2004 kom den andra boken Betydelsefulla möten i vården. Boken Betydelsefulla möten i vården är utgiven i ny omarbetad upplaga 2010 med titeln Betydelsefulla möten – Människor som recept.

Båda böckerna har sålt mycket bra (Betydelsefulla lärare 12.000 ex och Betydelsefulla möten i vården 5.000 ex) och fått ett gott mottagande hos målgruppen. Under 2007 och 2008 pågick vår tredje riksomfattande kampanj, nu med fokus på Betydelsefulla möten i idrotten. Över 70 härliga berättelser samlas i en inspirerande bok som visar på att idrotten är så mycket mer än själva tävlandet. Landets idrottare ser till att våra barn och ungdomar lär sig kamratskap, får ett bättre självförtroende och lär sig sätta mål i livet.

2009 pågick insamlingen av entreprenörer som berättade om betydelsefulla möten som gjort det möjligt att starta eget. Boken Betydelsefulla möten – Entreprenörer berättar kom ut i början av 2010. Samarbetspartners i detta projekt var Svenskt Näringsliv & Fri Företagsamhet.

Våren 2010 samlade vi in berättelser om betydelsefulla möten med Ambassadörer för kvinnors företagande.  Boken Betydelsefulla möten – Nu är det dags kom ut hösten 2010.Samarbetspartner till detta projekt var Tillväxtverket.

Betydelsefulla möten kännetecknas av riktigt bra berättelser som man snabbt kan förstå och ta till sig. Kort, kärnfullt och gripande! Direkt från vardagen. Vi skall producera spännande och inspirerande böcker/produkter som alla utgår från att sprida kunskap och medvetenhet om hur betydelsefulla vi alla kan vara för varandra. Flera böcker och en rad opinionsbildande efterlysningskampanjer ligger färdiga för att starta.

Betydelsefulla möten är religiöst och politiskt obunden. Vi tror på den enskilda människans kraft att själv på ett positivt sätt påverka – både sitt eget och andras liv. Det blir vad du gör det till!Prenumerera på vårt nyhetsbrevNy vårdbok! Du kan göra skillnad

Ny vårdbok! Lärorikt om bemötande i vården. Boken "Du kan göra skillnad" har sin grund i forskningsprojektet Betydelsefulla möten i vården. Tre forskare har i sin forskning valt att fokusera på det positiva perspektivet av bemötande i vården.

Vad är det som gör skillnad? Läs och lär →Berätta själv!

Har du varit med om ett betydelsefullt möte som du vill berätta om? Berätta här!

Gör det här →Prenumerera på vårt nyhetsbrevNy vårdbok! Du kan göra skillnad

Ny vårdbok! Lärorikt om bemötande i vården. Boken "Du kan göra skillnad" har sin grund i forskningsprojektet Betydelsefulla möten i vården. Tre forskare har i sin forskning valt att fokusera på det positiva perspektivet av bemötande i vården.

Vad är det som gör skillnad? Läs och lär →


Betydelsefulla möten – våra älskade djur!

    Har du ett eller flera betydelsefulla möten med djur som du vill berätta om? Just nu samlar vi på berättelser till vår nästa bok. Vill du vara med? Berätta här!

    Gör det här →För vem är du betydelsefull?