Google Translate

2act Stiftelse

Ett av 2act Betydelsefulla mötens viktigaste mål är att skapa en stiftelse där alla världens människor skall kunna nominera en eller flera personer/grupper som medverkat till att skapa en positiv skillnad för någon annan samt ansöka om stöd för att göra något för någon annan.

En betydelsefull mötes-generator
Vi kommer att ha två kategorier – något man gjort eller något man vill göra. Kriterier för vilka som kommer att ges stöd kommer att baseras på vad det betydelsefulla mötet bidragit till (något man gjort). Dessutom kommer man även att kunna söka stöd för att ha möjlighet att göra något (ett projekt, en händelse mm) för någon annan (något man vill göra).

What can I do for you?
När 2act stiftelse är bildad (beräknas starta 2013-2014) räknar vi med att kunna medverka till att premiera uppemot 10–15 människor/grupper per år. Det innebär att när du lämnar en berättelse eller köper en 2act Betydelsefulla möten-bok eller en 2act-produkt bidrar du samtidigt till 2act Stiftelsen som gör fler betydelsefulla möten möjliga. Det innebär att du med dina berättelser är med och bygger en världsomfattande stiftelse som sätter positiva spår.

Allt är möjligt
Stiftelsens mål är visa på den glädje det ger när man ger till andra. Dessutom vill vi visa att allt är möjligt – att drömmar är till för att förverkligas.

 Prenumerera på vårt nyhetsbrevNy vårdbok! Du kan göra skillnad

Ny vårdbok! Lärorikt om bemötande i vården. Boken "Du kan göra skillnad" har sin grund i forskningsprojektet Betydelsefulla möten i vården. Tre forskare har i sin forskning valt att fokusera på det positiva perspektivet av bemötande i vården.

Vad är det som gör skillnad? Läs och lär →Berätta själv!

Har du varit med om ett betydelsefullt möte som du vill berätta om? Berätta här!

Gör det här →Prenumerera på vårt nyhetsbrevNy vårdbok! Du kan göra skillnad

Ny vårdbok! Lärorikt om bemötande i vården. Boken "Du kan göra skillnad" har sin grund i forskningsprojektet Betydelsefulla möten i vården. Tre forskare har i sin forskning valt att fokusera på det positiva perspektivet av bemötande i vården.

Vad är det som gör skillnad? Läs och lär →


Betydelsefulla möten – våra älskade djur!

    Har du ett eller flera betydelsefulla möten med djur som du vill berätta om? Just nu samlar vi på berättelser till vår nästa bok. Vill du vara med? Berätta här!

    Gör det här →För vem är du betydelsefull?