Google Translate

Värdedrivet ledarskap

En gemensam värdegrund är en viktig byggsten i varje framgångsrik verksamhet. Det är något som alltid ska finnas med i det dagliga arbetet och ingå i all planering och alla kvalitetssystem. Vi hjälper er att hitta och förtydliga just er värdegrund.

Tillsammans tar vi reda på:
* Vilka värdegrunder som präglar er verksamhet
* Vilka värdegrunder som bör prägla er verksamhet för att ni ska uppnå bästa resultat
* Vilka normer ni ska leva efter
* Vad ni har för etik och arbetssätt
* Vad ni har för förhållande till kunder, ekonomi och medarbetare
* Vad ledningen har för roll och hur de agerar
* Vilket ”ditt” agerande och ”din” roll är

Med en gemensam värdegrund stadigt på plats blir det lättare att utveckla er verksamhet i den riktning ni vill ta den, och att låta alla medarbetare vara lika delaktiga i utvecklingen.

Upplägg och tidsåtgång
* Vi startar med ett seminarie med skolans ledningsgrupp för att kartlägga status och problembild. (1 dag)
* Kort introduktion om processen/projektet med all personal på personalmöte. (1-2 tim)
* All personal fyller i en enkel ”värderingsbarometer”. (1 tim/medarbetare)
* Seminariedag med all personal för att skapa en gemensam värdegrund och kärnvärden för skolan (1 dag)
* Möten i mindre grupper (ca 5 personer) för att ta fram vilka beteenden som är önskvärda/nödvändiga för att arbeta i enlighet med skolans värdegrund. (2 timmar/grupp)
* Återkopplingsmöte med skolans ledningsgrupp (1 halvdag)
* Uppföljning med ny ”värderingsbarometer” efter ca 6-9 månader. (1 tim/medarbetare)
* Uppföljningsseminarium med all personal inom ett år. (1 dag)

Förväntat resultat
Genom att delta i 2act Värdegrundsarbete skapas en tydlig och gemensam värdegrund för skolan. Vidare skapas en gemensam tydlighet vad den innebär för alla medarbetares beteenden och agerande. Vi ger en rad framgångsnycklar för uppföljning och ”temperaturtagning” så att ledningsgruppen kan agera snabbt och rätt.

2act Värdedriven verksamhetsutveckling

För att en verksamhet ska kunna utvecklas mot ett bestämt mål är det viktigt att alla medarbetare har samma vision, värderingar och prioriteringar för verksamheten. Med den här metoden hjälper vi er att arbeta fram konkreta handlingsplaner baserade på vision och strategi.

Vad metoden ger er:
* En vision för er verksamhet
* Förståelse för vad visionen betyder för ert sätt att agera
* Klarhet i vilka värdegrunder som behövs för att förverkliga visionen
* Prioriterade och målsatta framgångsfaktorer
* En konkret och tidsatt handlingsplan som ger svar på vad, vem, hur och när
* Ett dokumenterat styrkort
* Dokumenterade handlingsplaner
* Alla medarbetare blir delaktiga i projektet, vilket ger en förankrad och värdedriven process

När ni väl har visionen, era värdegrunder och er handlingsplan klar är det bara att låta er gemensamma drivkraft föra planen och verksamheten i mål.

Upplägg och tidsåtgång
* Vi startar med ett seminarium med skolans ledningsgrupp för att kartlägga status och problembild. (2 tim)
* Kort introduktion om processen/projektet med all personal på personalmöte. (1-2 tim)
* All personal fyller i en enkel ”värderingsbarometer”. (1 tim/medarbetare)
* Seminariedagar med all personal (2 dagar)
* Möten i mindre grupper (ca 5 personer) för att ta fram förslag på handlingsplaner. (2 timmar/grupp)
* Beslutsseminarium med all personal. (1 dag)
Hela processen tar 3-6 månader beroende på skolans möjligheter att avsätta tid.

Förväntat resultat
Genom att delta i 2act Värdedriven verksamhetsutveckling skapar vi en vision baserad på skolans värdegrund med fokus på de avgörande framgångsfaktorerna, tydliga mål samt konkreta och tidsatta handlingsplaner med tydligt ansvar.

2act Värdedrivet ledarskap

En organisation står och faller med sin ledningsgrupp. Vi erbjuder ett heldagsseminarium där samtliga medlemmar i er ledningsgrupp får vara med och diskutera och utforska vilka värderingar, roller och uppdrag ni har.

Tillsammans tar vi reda på:
* Vad er ledningsgrupp har för uppdrag?
* Vilka roller, ansvar och befogenheter ni har?
* Kompletterar ni varandra?
* Vilka värderingar som driver er och vilka värderingar som ska driva organisationen?
* Hur ledningsgruppen kan använda sig av strategisk planering.
* Hur man ser till att ledningsgruppen fattar rätt beslut?
* Hur ni får besluten genomförda i praktiken.
* Hur ett ledningsgruppsmöte bör läggas upp.
* Vilka regler som finns för effektivt grupparbete.
Ledarskap är inte lätt. Men vi kan hjälpa er att göra det lite enklare, så missa inte den här möjligheten!

Upplägg och tidsåtgång
* Alla ledningsgruppsmedlemmar fyller i en enkel blankett för ”komplimentaritet” (ca 10 min)
* Heldagsseminarium (1 dag)

Förväntat resultat
Ledningsgruppen får kännedom om hur väl man kompletterar varandra. Seminariet 2act Värdedrivet ledarskap ger effektivare ledningsgruppsmöten och bättre beslutsfattande. Vi skapar en tydlig gemensam bild av hur ledningsgruppen kan agera mot bakgrund av skolans värdegrund. Varje del kan med fördel kompletteras med regelbunden ledarskapscoachning av våra 2act coacher.

För mer information och offertförfrågan
contact @ 2act.sePrenumerera på vårt nyhetsbrevNy vårdbok! Du kan göra skillnad

Ny vårdbok! Lärorikt om bemötande i vården. Boken "Du kan göra skillnad" har sin grund i forskningsprojektet Betydelsefulla möten i vården. Tre forskare har i sin forskning valt att fokusera på det positiva perspektivet av bemötande i vården.

Vad är det som gör skillnad? Läs och lär →Prenumerera på vårt nyhetsbrevNy vårdbok! Du kan göra skillnad

Ny vårdbok! Lärorikt om bemötande i vården. Boken "Du kan göra skillnad" har sin grund i forskningsprojektet Betydelsefulla möten i vården. Tre forskare har i sin forskning valt att fokusera på det positiva perspektivet av bemötande i vården.

Vad är det som gör skillnad? Läs och lär →


Betydelsefulla möten – våra älskade djur!

    Har du ett eller flera betydelsefulla möten med djur som du vill berätta om? Just nu samlar vi på berättelser till vår nästa bok. Vill du vara med? Berätta här!

    Gör det här →För vem är du betydelsefull?