Google Translate

Betydelsefulla möten i vården – Du kan göra skillnad

vårdomslag_liten
Betydelsefulla möten i vården – Du kan göra skillnad
Boken Betydelsefulla möten i vården – Du kan göra skillnad har sin grund i forskningsprojektet Betydelsefulla möten i vården. I projektet valde tre forskare vid Akademien för hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens högskola att fokusera på det positiva perspektivet av bemötande i vården. Detta eftersom det finns mycket kunskap och lärdom att hämta från betydelsefulla möten i vården och det som uppfattats som bra bemötande. God vård uppmärksammas allt för lite i jämförelse med det som är dåligt och misslyckanden inom vården.

Vårdaren har sig själv – sin personlighet – ‘jaget’ som verktyg. När man använder sig själv som verktyg är det viktigt att för egen del reflektera över mötets betydelse och hur man som vårdare kan bidra till att skapa möten baserade på tillit och trygghet.

CHRISTINE GUSTAFSSON, Medicine dr. och leg. sjuksköterska och forskningsledare vid Akademien för hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens högskola.

Möten i vården kan ses som en del av det som benämns patientsäkerhet. Dåliga möten eller dåligt bemötande kan då jämställas med bristande patientsäkerhet och innebära lika mycket risker som felbehandling, felmedicinering eller att fel kroppsdel opereras. En bristande tillit som resultat av ett mindre bra möte eller kanske dåligt bemötande kan medföra att patienten och/eller anhöriga inte följer vårdares ordinationer, instruktioner eller rekommendationer. Ett gott och kanske ett betydelsefullt möte med vårdare kan däremot betyda att patienten upplever tillit och därmed följer ordinationer, instruktioner och rekommendationer. Att skapa bästa möjliga förutsättningar för betydelsefulla möten inom vården bidrar därmed till ökad patientsäkerhet.
Läs mer om boken här
Länkar för mer information hittar du här nedan

UTDRAG UR
Bläddra i bokens första 20 sidor

Pressmeddelande
Läs och ladda ned pressmeddelandet här.

Informationsblad
Läs vårt korta informationsblad här
Läs vårt lite längre informationsblad här

Artikel/intervju med forskarna
Läs artikeln med forskarna här

Sammanfattning vetenskapliga artiklar
Här hittar du en sammanfattning av tre studier baserade på berättelser om betydelsefulla möten inom svensk hälso- och sjukvård som den populärvetenskapliga boken Betydelsefulla möten i vården – Du kan göra skillnad bygger på.
Läs om forskningen och de tre vetenskapliga artiklarna här

Beställ ditt ex
Beställ ditt ex. av boken via BM webbshopPrenumerera på vårt nyhetsbrevNy vårdbok! Du kan göra skillnad

Ny vårdbok! Lärorikt om bemötande i vården. Boken "Du kan göra skillnad" har sin grund i forskningsprojektet Betydelsefulla möten i vården. Tre forskare har i sin forskning valt att fokusera på det positiva perspektivet av bemötande i vården.

Vad är det som gör skillnad? Läs och lär →Berätta själv!

Har du varit med om ett betydelsefullt möte som du vill berätta om? Berätta här!

Gör det här →Prenumerera på vårt nyhetsbrevNy vårdbok! Du kan göra skillnad

Ny vårdbok! Lärorikt om bemötande i vården. Boken "Du kan göra skillnad" har sin grund i forskningsprojektet Betydelsefulla möten i vården. Tre forskare har i sin forskning valt att fokusera på det positiva perspektivet av bemötande i vården.

Vad är det som gör skillnad? Läs och lär →


Betydelsefulla möten – våra älskade djur!

    Har du ett eller flera betydelsefulla möten med djur som du vill berätta om? Just nu samlar vi på berättelser till vår nästa bok. Vill du vara med? Berätta här!

    Gör det här →För vem är du betydelsefull?