Med medkraft menar vi MED & KRAFT. 2act Betydelsefulla möten lyfter det som fungerar och tror på varje människas egen kraft och vilja att vilja vara med och skapa ett generöst och varmt samhälle. Är du med?

Läs gärna mer om 2act Betydelsefulla möten och 2act Stiftelse här http://2act.se/2act-stiftelse/