Den lärare som betytt mest för mig är Jan Broberg, adjunkt på Brinellskolan i Nässjö. Han var och förblir ”mitt intellektuella samvete.” Jag vet att han har betytt mycket för många i flera generationer. Jan var min lärare i sex år (på min tid var högstadiet på samma skola som gymnasiet) i framför allt svenska, men även i historia och samhällskunskap.

Jan stimulerade oss i vår strävan att utveckla vår intellektuella förmåga. Han fick oss att prenumerera på BLM (Bonniers Litterära Magasin), starta filmstudio, analysera och debattera. Detta var viktigt när elevdemokratin utvecklades på sextiotalet.

Han fick oss att fästa tilltro till vår egen förmåga och att framtiden var vår.

Trots att det på den tiden inte var särskilt populärt öppnade han sitt hem för oss och gav oss stöd när vi till exempel sökte stöd och hjälp i våra analyser av film och litteratur. Med andra ord, han gjorde det som inte alla föräldrar kunde hjälpa sina barn med, när ett svenskt gymnasium öppnades för alla för första gången. Han fanns tillhands och kunde svara på våra frågor.
Annette Carnhede 51 år, ordförande i Statstjänstemanna förbundet, Nässjö

Lyssna till Framtiden är min

Den här berättelsen är publicerad i boken Betydelsefulla möten – Lärare gör skillnad (utgiven 2010) där en rad spännande personer medverkar med inspirerande berättelser. Beställ ditt ex. av boken här: www.betydelsefulla.se/butik
Berättelsen tog vi emot i samband med vår riksomfattande efterlysning av Betydelsefulla lärare. Kampanjen genomfördes tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting.

Du kanske också gillar:

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *