I mitten av 70-talet gick jag i Råsundaskolan i Solna. Vår musiklärare Ola Sahlin hade under några lektioner haft en genomgång om hur noter används med notvärden, pauser med mera. Ola skrev upp ett visst antal helnoter, halvnoter och pauser på tavlan och vi elever fick varsitt notpapper. Uppgiften var att hitta på en egen melodi och skriva ned den. Vi skulle använda de noter som stod på svarta tavlan.

När vi var klara spelade Ola upp varje elevs melodi på flygeln med lite ackompanjemang.Det var helt fantastiskt att få höra sin melodi spelad.

Att få höra något spelas som vi hade gjort själva. Vad som var extra roligt var att vi upptäckte att de olika melodierna speglade klassens olika personligheter. En del hade höga och låga toner om vartannat, andra hade toner som hela tiden följde varandra utan några stora hopp.
Matz Hasselbom 50 år, landskapsarkitekt, Solna

Den här berättelsen är publicerad i boken Betydelsefulla möten – Lärare gör skillnad (utgiven 2010) där över 60 personer medverkar med inspirerande berättelser om sina betydelsefulla lärare. Berättelsen tog vi emot i samband med vår riksomfattande efterlysning av Betydelsefulla lärare. Kampanjen genomfördes tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting. Beställ ditt ex. av boken Betydelsefulla möten – Lärare gör skillnad här: http://butik.2act.se

Du kanske också gillar:

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *